Doktorska disertacija/ mr Tanja Bakić/ Filološki fakultetUNIVERZITET CRNE GORE

FILOLOŠKI FAKULTET

 

 

 

 

OBAVJEŠTENJE

 

Mr Tanja Bakić predala je doktorsku disertaciju pod nazivom ,,Recepcija Vilijama Blejka na srpskohrvatskom govornom području od 1905. do 2018. godine.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

  1. Prof. dr Marija Krivokapić, Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore
  2. Prof. dr Petar Penda, Filološki fakultet Univerziteta u Banja Luci
  3. Prof. dr Aleksandra Nikčević Batrićević, Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore

napisala je Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i dostavila ga Filološkom fakultetu.

Doktorska disertacija mr Tanje Bakić i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti 30 dana i nalaze se u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta.

 

Nikšić, 11. 07. 2022.

Broj posjeta : 189


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.