Master rad /  Stevan Rakočević / Elektrotehnički fakultet

21.07.2022


UNIVERZITET CRNE GORE

Elektrotehnički fakultet – Podgorica

 O B A V J E Š T E NJ E

 

Kandidat  Stevan Rakočević, BSc, javno će braniti master rad pod nazivom: Koordinisana alokacija i dimenzionisanje distribuiranih izvora električne energije i uređaja za fleksibilan prenos električne energije u radijalnoj distributivnoj mreži, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Saša Mujović, ETF Podgorica, predsjednik,
  2. Doc. dr Martin Ćalasan, ETF Podgorica, mentor,
  3. Prof. dr Vladan Vujičić, ETF Podgorica, član.

Odbrana rada će se održati dana 22. 07. 2022. godine, sa početkom u 13:00 sati, u Svečanoj sali tehničkih fakulteta u Podgorici.

 

Broj posjeta : 173

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.