Rektorat, 25.05.2016

Odbrana doktorske disertacije / Građevinski fakultet / mr Jelena Pejović25.05.2016.  Građevinski fakultet


 

VIJEĆE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA CRNE GORE

OBAVJEŠTAVA

Da će mr Jelena Pejović, dipl.inž.građ., saradnik u nastavi  Građevinskog fakulteta u Podgorici, javno braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom «Seizmička analiza visokih armiranobetonskih zgrada», u utorak  31.05.2016. godine, u „Plavoj sali“ Rektorata (I sprat) Univerziteta Crne Gore, sa početkom u 12,00 časova.

Mr Jelena Pejović, braniće doktorsku disertaciju pred Komisijom u sastavu:

1.  Prof. dr. Radomir Folić, dipl.inž.građ., professor emeritus Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu;

2.  Prof. dr Đorđe Lađinović, dipl.inž.građ., redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu;

3.  Prof. dr Mladen Ulićević, dipl.inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;

4.  Prof. dr Radomir Zejak, dipl.inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;

5.  Prof. dr Srđan Janković, dipl.inž.građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;