Rektorat, 25.05.2016

Odbrana magistarskog rada / Pomorski fakultet Kotor / Miroslav Vukičević25.05.2016.  Pomorski fakultet Kotor


 

Kandidat  Miroslav Vukičević, diplomirani inžinjer brodomašinstva i upravitelj stroja  iz  Kotora,  javno će braniti magistarski rad  “Mogućnost upotrebe simulacionih softvera u cilju predikcije emisije oksida azota (NOx) iz brodskog motora MAN B&W“  dana  3.juna    2016. godine (petak), sa početkom u  11.00 časova.

  Odbrana magistarskog rada održaće se u Sali Pomorskog fakulteta  Kotor.

  Kandidat će svoj magistarski rad  braniti pred Komisijom za odbranu koja je formirana na sjednici Vijeća Pomorskog fakulteta 17.02. 2016.  godine u sastavu:

-  Doc.dr Ivan Komar, Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, predsjednik,

-  Doc.dr Radoje Vujadinović, Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici, član,

-  Prof.dr Danilo Nikolić, Pomorski fakultet Kotor, mentor.

 Kotor, 25.05.2016. godine