Rektorat, 26.05.2016

Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Alija Dervić26.05.2016.  Elektrotehnički fakultet


UNIVERZITETCRNE GORE
Elektrotehnički fakultet – Podgorica

O B A V J E Š T A V A

javnost da će kandidat Alija Dervić, Spec.Sci, javno braniti magistarski rad pod nazivom: „Naponom kontrolisan strujni pojačavač na bazi otpornog ogledala u CMOS tehnologiji“,pred Komisijom u sastavu:

1.  Prof. dr Zoran Mijanović, ETF Podgorica, predsjednik,

2.  Prof. dr Nikša Tadić, ETF Podgorica, mentor,

3.  Prof. dr Rada Dragović-Ivanović, ETF Podgorica, član.  

Odbrana će se održati dana 03. 06. 2016. godine, sa početkom u 13:00 časova, u Novoj sali (preko puta Studentske službe) na Elektrotehničkom fakultetuu Podgorici.