Rektorat, 26.05.2016

Magistarski rad / Pravni fakultet / Dragoljub Nikolić26.05.2016.  Pravni fakultet


 

Magistarski rad Dragoljuba Nikolića, pod naslovom "Zaštita ljudskih prava u Evropi sa posebnim osvrtom na period poslije Lisabonskog sporazuma", izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i na njenom odjeljku Pravnog fakulteta UCG.

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gorte.