Master rad/ Mirjana Milović/ Filozofski fakultet
UNIVERZITET  CRNE GORE
FILOZOFSKI FAKULTET NIKŠIĆ

OBAVJEŠTENJEMaster rad Organizacija rada sa djecom sa tjelesnim invaliditetom u prvom ciklusu osnovne škole kandidatkinje Mirjane Milović izložen je u Biblioteci Filozofskog fakulteta i Centralnoj univerzitetskoj bilioteci. Na isti se mogu dostaviti primjedbe Filozofskom fakultetu u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja.

Nikšić,  23.11.2022.godineNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.