Rektorat, 30.05.2016

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Milica Šljivančanin30.05.2016.  Ekonomski fakultet


 

STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA MILICA ŠLJIVANČANIN
DOSIJE BROJ M 11/10
URADILA JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU

“MEĐUNARODNE REZERVE KAO FAKTOR STABILNOSTI U USLOVIMA KRIZE”
Mentor : Prof. dr Slobodan Lakić

RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 30.05. 2016. DO 13.06.2016. GODINE.

EVENTAULNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI VIJEĆU EKONOMSKOG FAKULTETA U NAVEDENOM PERIODU.

PODGORICA, 30.05.2016. GODINE