Rektorat, 02.06.2016

Odbrana magistarskog rada / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Adrović Jasmina02.06.2016.  Fakultet za turizam i hotelijerstvo


 

Obavještava se javnost da  će kandidat Adrović Jasmina javno braniti magistarski rad pod nazivom "Mogućnost razvoja gastronomskog turizma u Crnoj Gori", pred Komisijom u sastavu:

Doc. dr Vesna Vujačić, predsjednik Komisije,

Prof. dr Aleksa Vučetić, mentor,

Prof. dr Đurđica Perović, član.

Odbrana će se održati dana 13.06.2016. godine sa početkom u 10.30 časova, u Svečanoj sali Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotor.