Rektorat, 11.01.2018

Doktorska disertacija / Filološki fakultet / mr Danijela RadojevićUNIVERZITET CRNE GORE

FILOLOŠKI  FAKULTET  NIKŠIĆ

    

O B A V J E Š T E N J E

 

Mr Danijela Radojević javno će braniti doktorsku disertaciju Struktura jezika međuratne crnogorske pripovjedačke proze – gramatički i stilistički aspekt, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Prof. dr Hasnija Muratagić-Tuna, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet
  2. Prof. dr Zorica Radulović, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet
  3. Prof. dr Lada Badurina, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
  4. Prof. dr Rajka Glušica, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet
  5. Prof. dr Sonja Nenezić, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet

 

Javna odbrana obaviće se 19. 01. 2018. u 10h, u svečanoj sali Fakulteta.