Rektorat, 02.06.2016

Odbrana magistarskog rada / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Kašćelan Ana02.06.2016.  Fakultet za turizam i hotelijerstvo


 

Obavještava se javnost da  će kandidat Kašćelan Ana javno braniti magistarski rad pod nazivom "Atraktivnost kao faktor razvoja kulturnog turizma u nacionalnom parku Lovćen I njemu gravitirajućeg područja Kotora I Cetinja", pred Komisijom u sastavu:

Prof. dr Đurđica Perović, predsjednik Komisije,

Prof. dr Darko Antović, mentor,

Prof. dr Aleksa Vučetić, član.

Odbrana će se održati dana 13.06.2016. godine sa početkom u 11 časova, u Svečanoj sali Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotor.