Rektorat, 10.06.2016

Magistarski rad / Mašinski fakultet / Strunjaš Filip10.06.2016.  Mašinski fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
MAŠINSKI FAKULTET PODGORICA
Podgorica, 10.06.2016.godine

O B A V J E Š T E NJ E

 

da se magistarski rad pod nazivom:«Hidraulički prelazni procesi kao posledica istovremenog zatvaranja ventila na ppčetku i na kraju cjevovoda« kandidata Strunjaš Filipa  i Izvještaj Komisije za pregled i ocjenu magistarskog rada stavljaju na uvid javnosti.

Zainteresovani mogu isti pogledati u narednih 15 dana u Biblioteci tehničkih fakulteta.