Rektorat, 16.01.2018

Odbrana magistarskog rada/ Dijana Nuculović/ Pravni fakultetMagistrantkinja Dijana Nuculović, braniće magistarski rad pod naslovom „Alternativno rješavanje sporova s posebnim osvrtom na Crnu Goru“, dana, 22.01.2018.godine u 9h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu magistarskog rada, u sastavu :

1.Prof.dr Alan Uzelac-Predsjednik Komisije (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zagrebu)

2.Prof.dr Biljana Đuričin-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore

3.Prof.dr Aneta Spaić-član (vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore