Rektorat, 15.06.2016

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Alden Selmanović15.06.2016.  Ekonomski fakultet


 

OBAVJEŠTENJE

STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA:  ALDEN SELMANOVIĆ
DOSIJE BR: M14/41
URADIO JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

ANTICIKLIČNA EKONOMSKA POLITIKA U USLOVIMA KRIZE
Mentor: Prof. dr Milivoje Radović

RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 15.06. 2016. DO 29.06. 2016. GODINE.

EVENTUALNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI VIJEĆU EKONOMSKOG FAKULTETA U NAVEDENOM PERIODU.

PODGORICA, 15.06. 2016. GODINE