Rektorat, 19.01.2018

Magistarski rad/Jelena Žarić/Fakultet političkih naukaMagistarski rad, pod naslovom “Političke Konotacije u savremenoj crnogorskoj skulpturi nakon Drugog svjetskog rata”, magistrantkinje Jelene Žarić, izložen je u Biblioteci Fakulteta političkih nauka i Centralnoj univerzitetskoj biblioteci UCG;

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Fakulteta političkih nauka, u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Fakulteta političkih nauka i sajtu Univerziteta Crne Gore. Magistarski rad ostavljen je biblioteci 19. januara 2018. godine.