Rektorat, 17.06.2016

Magistarski rad / Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Sanja Janjić17.06.2016.  Fakultet za sport i fizičko vaspitanje


 

OBAVJEŠTENJE

Magistarski rad na temu: ’’Razlike u morfološkim karakteristikama i motoričkim sposobnostima djece predškolskog uzrasta u odnosu na pol’’, kandidata Sanje Janjić,  stavljen je na uvid javnosti u bibilioteci Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje.

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u roku od 15 dana, počev od 17.06.2016.godine.