Rektorat, 25.01.2018

Magistarski rad/Sunčica Rogić/Ekonomski fakultetStudent  magistarskih studija  Sunčica Rogić dosije broj m 15/23 uradila  je Magistarski rad na temu:

" Uticaj sponzorstva na percepciju brenda "

   mentor : prof.dr  Boban Melović

 Rad se nalazi u centralnoj univerzitetskoj biblioteci  i odjeljku biblioteke  Ekonomskog fakulteta i stavlja se na uvid javnosti

15 dana, od 25. 01. 2018.  do 08. 02 2018. godine.

Eventaulne primjedbe na magistarski rad dostaviti vijeću ekonomskog fakulteta  u navedenom  periodu.

Podgorica 25.01.2018. godine