Rektorat, 26.01.2018

Magistarski rad/Vrbica Maša/Metalurško-tehnološki fakultetMagistarski rad pod radnim nazivom:

 

„Uticaj neorganskih i organskih modifikatora mikrostrukture na poroznost geopolimera na bazi crvenog mulja i metakaolina“, kandidata Vrbica Maše, Spec. Sci. hemijske tehnologije, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

 

Eventualne primjedbe na magistarski rad treba dostaviti Vijeću Metalurško-tehnološkog fakulteta u Podgorici, u roku od 15 dana, počev od 26.01.2018. godine.

 

 

Podgorica, 26.01.2018. godine                       Metalurško-tehnološki fakultet