Rektorat

Doktorska disertacija / Filozofski fakultet / Mr Nataša Krivokapić
27.10.2015.  Filozofski fakultet

"Sociološko istraživanje mjesta i uloge štampanih medija u demokratizaciji crnogorskog društva"


Mr Nataša Krivokapić predala je doktorsku disertaciju 
Sociološko istraživanje mjesta i uloge štampanih medija u demokratizaciji crnogorskog društva

Komisija za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

1. Prof. dr Ratko R. Božović, emeritus, Filozofski fakultet Nikšić, Univerzitet Crne Gore
2. Prof. dr Zoran Vidojević, redovni profesor Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu
3. Prof. dr Borislav Đukanović, redovni profesor Filozofski fakultet Nikšić, Univerzitet Crne Gore
napisala je Izvještaj i dostavila ga Filozofskom fakultetu.

Doktorska disertacija i Izvještaj stavljaju se na uvid javnosti 30 dana i nalaze se u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filozofskog fakulteta.