Rektorat, 20.06.2016

Odbrana magistarskog rada / Filološki fakultet / Milorad Durutović20.06.2016.  Filološki fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
FILOLOŠKI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE

Milorad Durutović javno će braniti magistarski rad Poetika Miodraga Pavlovića od "Mleka iskoni" do "Svetlih i tamnih praznika", pred Komisijom u sastavu:

1. Prof. dr Lidija Tomić, mentor
2. Prof. dr Vuk Cerović, predsjednik
3. Prof. dr Ljiljana Pajović - Dujović, član

Javna odbrana obaviće se 1. jula u 9.00 h, u svečanoj sali Fakulteta.

 

Nikšić, 20. 06. 2016.