Rektorat, 22.06.2016

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Dražen Raičković22.06.2016.  Ekonomski fakultet


 

OBAVJEŠTENJE

STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA: DRAŽEN RAIČKOVIĆ
DOSIJE BR: M09/168
URADIO JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

 

INFORMACIONO TEHNOLOŠKA PODRŠKA U PRAĆENJU EFIKASNOSTI LJUDSKIH RESURSA U KOMPANIJI FINANCE PLUS
Mentor: Prof. dr Žarko Božović

RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 22.06. 2016. DO 06.07. 2016. GODINE.

EVENTUALNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI VIJEĆU EKONOMSKOG FAKULTETA U NAVEDENOM PERIODU.

PODGORICA, 22.06. 2016. GODINE