Rektorat, 02.02.2018

Magistarski rad/ Žana Novović/Fakultet političkih naukaMagistrantkinja Žana Novović braniće magistarski rad, pod nazivom “Evolucija političkog komuniciranja: Politika i internet u Crnoj Gori”, 7. Februara 2018. godine sa početkom u 12.00 časova, pred Komisijom u sastavu:

-Prof. dr Sonja Tomović-Šundić, predsjednica Komisije,

-Prof. dr Veselin Pavićević, mentor i

-Doc. dr Olivera Komar, članica Komisije.