Rektorat, 24.06.2016

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Drakulović Ana24.06.2016.  Ekonomski fakultet


 

OBAVJEŠTENJE

 

STUDENT POSTDIPLOMSKIH STUDIJA – PRIMIJENJENE STUDIJE MENADŽMENTA DRAKULOVIĆ ANA
DOSIJE BROJ M 09/42
URADILA JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

"SINDIKALIZAM I ZNAČAJ SINDIKATA U ODABRANIM ZEMLJAMA SA OSVRTOM NA CRNU GORU"
Mentor: Prof. dr Žarko Božović

RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 24. 06. 2016. DO 08. 07. 2016. GODINE.

EVENTAULNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI VIJEĆU EKONOMSKOG FAKULTETA NAVEDENOM PERIODU.

PODGORICA, 24.06.2016. GODINE