Rektorat, 27.06.2016

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Saša Kandić27.06.2016.  Ekonomski fakultet


 

OBAVJEŠTENJE

STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA: SAŠA KANDIĆ
DOSIJE BR: M13/36
URADIO JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

ULOGA MARKETINGA U DOBA EKONOMSKE KRIZE
Mentor: Prof. dr Božo Mihailović

RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 27.06. 2016. DO 11.07. 2016. GODINE.

EVENTUALNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI VIJEĆU EKONOMSKOG FAKULTETA U NAVEDENOM PERIODU.

PODGORICA, 27.06. 2016. GODINE