Rektorat, 28.06.2016

Magistarski rad / Prirodno - matematički fakultet / Vanja Veljović28.06.2016.  Prirodno - matematički fakultet

 


 

Magistarski rad "Uloga školskog ogleda u prevazilaženju pogrešnih koncepata pri savladavanju gradiva Njutnove mehanike u srednjoškolskoj nastavi fizike”  kandidata Vanje Veljović, diplomiranog fizičara, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.  

Eventualne primjedbe na magistarski rad  mogu se dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 15 dana, počev od 28. 04. 2016. godine.