Rektorat, 09.02.2018

Magistarski rad/Aleksandra Lopušina/Elektrotehnički fakultetUNIVERZITET CRNE GORE

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET - PODGORICA

 

 O B A V J E Š T E NJ E

 

Magistarski rad "Analiza performansi komunikacionih sistema na opsezima milimetarskih talasa u 5G scenarijima", kandidatkinje Aleksandre Lopušine, Spec.Sci, nalazi se u Univerzitetskoj biblioteci, radi uvida javnosti.