Rektorat, 29.06.2016

Doktorska disertacija / Filološki fakultet / mr Marija Mijušković29.06.2016.  Filološki fakultet


 

 

UNIVERZITET CRNE GORE

FILOLOŠKI FAKULTET NIKŠIĆ

OBAVJEŠTENJE

 

Mr Marija Mijušković predala je doktorsku disertaciju

Metakognitivne strategije u obradi i razumijevanju teksta

Komisija za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

1. Prof. dr Draginja Jeftić, Univerzitet Crne Gore
2. Prof. dr Julijana Vučo, Univerzitet u Beogradu
3. Prof. dr Igor Lakić, Univerzitet Crne Gore

napisala je Izvještaj i dostavila ga Filološkom fakultetu u Nikšiću.