Rektorat, 04.07.2016

Odbrana magistarskog rada / Građevinski fakultet / Nina Nikolić04.07.2016.  Građevinski fakultet


Nina Nikolić,Spec.Sci građ., student magistarskih studija Građevinskog fakulteta u Podgorici – konstruktivni smjer, braniće magistarski rad pod naslovom ”Projekat drvene konstrukcije izložbeno-edukativnog centra prema Evrokodovima”, dana 11.07.2016. godine, u 11,00 časova, u sali 103 Građevinskog fakulteta u Podgorici.

II

Magistarski rad braniće pred Komisijom u sastavu:

1. Prof. dr Duško Lučić,dipl.inž.građ., redovni profesor  Građevinskog fakulteta u  Podgorici.

2. Dr Biljana Šćepanović,dipl.inž.građ., docent Građevinskog fakulteta u Podgorici.

3. Dr Srđa Aleksić,dipl.inž.građ., docent Građevinskog fakulteta u Podgorici.