Rektorat, 05.07.2016

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Sandra Bulajić05.07.2016.  Ekonomski fakultet


 

OBAVJEŠTENJE

STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA:  SANDRA BULAJIĆ
DOSIJE BR: M 07/54
URADILA JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

ODNOSI S JAVNOŠĆU U TELEKOMUNIKACIJAMA SA OSVRTOM NA KOMPANIJU TELENOR
Mentor: Prof. dr Božo Mihailović

RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 05.07. 2016. DO 19.07. 2016. GODINE.

EVENTUALNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI VIJEĆU EKONOMSKOG FAKULTETA U NAVEDENOM PERIODU.

PODGORICA, 05.07. 2016. GODINE