Rektorat, 11.07.2016

Odbrana doktorske disertacije / Filološki fakultet / mr Olga Vojičić-Komatina11.07.2016.  Filološki fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE

FILOLOŠKI FAKULTET NIKŠIĆ

 

O B A V J E Š T E NJ E

  Mr Olga Vojičić-Komatina javno će braniti doktorsku disertaciju Crnogorska poezija između dva svjetska rata, pred Komisijom u sastavu:

1.  Dr Tatjana Bečanović, vanredni profesor na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore;

2.  Dr Perina Meić, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Mostaru;

3.  Dr Sanjin Kodrić, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

 Javna  odbrana obaviće se 20. jula u 12 sati, u  svečanoj sali Fakulteta.

Nikšić,  11. 7. 2016.