Rektorat, 15.02.2018

Odbrana magistarskog rada/ Vrbica Maša/ Metalurško-tehnološki fakultet 

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET U PODGORICI

O B A V J E Š T A V A

  Maša Vrbica, Spec. Sci. hemijske tehnologije, braniće magistarski rad pod nazivom:

„Uticaj neorganskih i organskih modifikatora mikrostrukture na poroznost geopolimera na bazi crvenog mulja i metakaolina“,

dana 02.03.2018, godine, sa početkom u 11,30 časova, u Sali 202, pred Komisijom u sastavu:

dr Mira Vukčević,

redovni profesor, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica, predsjednik,

dr Ivana Bošković,

vanredni profesor, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica, mentor,

dr Veselinka Grudić,

vanredni profesor, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica, član.

 

Podgorica, 15.02.2018. godine