Rektorat, 14.02.2018

 Magistarski rad/ Namanja Ružić/ Prirodno-matematički fakultetO B A V J E Š T E NJ E

 

Magistarski rad pod nazivom „Uzrasna struktura, godišnji prirast, mortalitet i fekunditet ukljeve (Alburnus scoranza Bonaparte, 1845) iz Skadarskog jezera“ kandidata Nemanje Ružića, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

 

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 15 dana, počev od 14. 02. 2018. godine.

 

 

Iz dekanata Prirodno-matematičkog fakulteta