Rektorat, 22.02.2018

Magistarski rad/ Dragana Dabetić/ Ekonomski fakultet                 
Studentkinja  magistarskih studija : Dragana Dabetić, dosije br: m 14/43 uradila je

magistarski rad na temu:
                                                                                                                                       

„Garancije vlade - uzrok rizika povećanja javnog duga“

prof. dr Predrag Goranović

 

Rad se nalazi u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i odjeljku biblioteke Ekonomskog fakulteta i stavlja se

na uvid javnosti

 

15 dana, od 22.02. 2018. do 08.03. 2018. godine.


Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Ekonomskog fakulteta u navedenom periodu.

podgorica, 22.02. 2018. godine