Rektorat, 27.02.2018

Magistarski rad/Ivica Vuković/Elektrotehnički fakultet



          Magistarski rad «Poboljšanje energetske efikasnosti data centra primjenom green ICT tehnologija», kandidata  Ivice Vukovića, Spec.App, nalazi se u Univerzitetskoj biblioteci, radi uvida javnosti.

        

 

Elektrotehnički fakultet-Podgorica