Rektorat, 02.03.2018

Magistarski rad/ Anđela Bulatović/Prirodno-matematički fakultetKandidat Anđela Bulatović, braniće magistarski rad pod nazivom

 

 

„Disperzioni obrasci vrsta roda Montenegrina na području Virpazara“

 

u petak 09. 03. 2018. godine u 11 časova u Sali 225 zgrada tehničkih fakulteta, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Dr Drago Marić, red. prof. PMF-a, predsjednik
  2. Dr Jelena Rakočević, van. prof. PMF-a, član i
  3. Dr Vladimir Pešić, red.prof. PMF-a, mentor

 

                                                                                       IZ DEKANATA