Rektorat, 07.03.2018

Magistarski rad/ Slobodan Inić/Građevinski fakultetMagistarski rad pod naslovom “Analiza uticaja modela ugovora na nivo rizika u realizaciji investicionih projekata na državnim putevima u Crnoj Gori”, autora Slobodana Inića, dipl.inž.građ., izložen u dekanatu Građevinskog fakulteta i u Univerzitetskoj biblioteci Univerziteta Crne Gore počev od 06.03.2018. godine.

 

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Vijeću Građevinskog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja.

 

Građevinski fakultet