Rektorat, 06.09.2016

Odbrana doktorske disertacije / Filološki fakultet / mr Sandra Vukasojević06.09.2016.  Filološki fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
FILOLOŠKI FAKULTET

 

OBAVJEŠTENJE

Mr Sandra Vukasojević javno će braniti doktorsku disertaciju  Funkcije i značenja intonacionih kontura u engleskom i crnogorskom jeziku, pred Komisijom u sastavu:

1. Dr Radmila Šević, redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu;
2. Dr Rajka Glušica, redovni profesor na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore;
3. Dr Igor Lakić, vanredni profesor na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Javna odbrana obaviće se 19. 09. 2016. godine u 11 h, u svečanoj sali Fakulteta.

Nikšić, 6. 09. 2016.