Rektorat, 14.03.2018

Magistarski rad/Jelena Gagović/Fakultet političkih naukaMagistarski rad pod naslovom “Uticaj televizije (informativnog programa) na demokratsku političku kulturu”, kandidatkinje Jelene Gagović, izložen je  u Univerzitetskoj biblioteci Univerziteta Crne Gore počev od 14.03.2018. godine.

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Vijeću Fakulteta političkih nauka u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja.