Rektorat, 19.03.2018

Magistarski rad/Draženka Simović/Fakultet političkih naukaMagistrantkinja Draženka Simović braniće magistarski rad, pod naslovom “Razvoj ljudskih resursa u okviru IPA u Crnoj Gori”, dana 23.03.2018. godine u 14.30 časova, Fakultetu političkih nauka pred Komisijom u sastavu:

 

  • Prof. dr Danijela Jaćimović, predsjednik Komisije;
  • Prof. dr Gordana Đurović, mentorica i
  • Prof. dr Olivera Komarr, članica Komisije.

 

Fakultet političkih nauka