Rektorat, 12.09.2016

Doktorska disertacija / Filozofski fakultet / mr Miomirka Lučić12.09.2016.  Filozofski fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
FILOZOFSKI FAKULTET NIKŠIĆ

OBAVJEŠTENJE

da je mr Miomirka Lučić predala doktorsku disertaciju
Vrijednosno utemeljenje kulturnog identiteta u postsocijalističkom periodu na primjeru Crne Gore

Komisija za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:
1. Prof. dr Zoran Vidojević, mentor, redovni profesor, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2. Prof. dr Dragana Koković, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
3. Prof. dr Lidija Vujačić, vanredni profesor, Filozofski fakultet Nikšić, Univerzitet Crne Gore

napisala je Izvještaj i dostavila ga Filozofskom fakultetu u Niksiću.

Doktorska disertacija mr Miomirke Lucie i Izvještaj komisije o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti 30 dana i nalaze se u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filozofskog fakulteta.

U Nikšiću, 12.09.2016. godine