Rektorat, 15.09.2016

Javna odbrana magistarskog rada / Pomorski fakultet Kotor / Bojana Čabrić15.09.2016.  Pomorski fakultet Kotor


 

 

Pomorski fakultet Kotor daje sledeće: 

                                                                                             OBAVJEŠTENJE

 

Bojana Čabrić, magistrand Pomorskog fakulteta Kotor na studijskom programu Menadžment u pomorstvu, javno će braniti svoj magistarski rad  „Pomorstvo u Crnoj Gori kroz istoriju i u uslovima informatičke revolucije“ dana 19. septembra  2016.  (ponedjeljak) sa početkom u 11:00 časova.

Javna odbrana magistarskog rada održaće se u Sali za sjednice Fakulteta.

Kandidat  će svoj magistarski rad  braniti pred  Komisijom za odbranu u sastavu:

-  Doc.dr Mimo Drašković, Pomorski fakultet Kotor, predsjedinik,

-  Prof.dr Nikola Mihaljević, Pomorski fakultet Kotor, član,

-  Prof.dr Sanja Bauk, Pomorski fakultet Kotor, mentor.