Rektorat, 26.03.2018

Magistarski rad/ Nikola Kosović/Građevinski fakultet



Na osnovu člana 31. Pravila studiranja na postdiplomskim studijama Univerziteta Crne Gore donosim

 

 

RJEŠENJE

o odbrani magistarskog rada

 

I

Nikola Kosović, Spec.Sci građ., student magistarskih studija Građevinskog fakulteta u Podgorici – hidrotehnički smjer, braniće magistarski rad pod naslovom ”Mogućnost izgradnje malih hidroelektrana u komunalnim sistemima”, dana 28.03.2018. godine, u 12,00 časova, u sali 103 Građevinskog fakulteta u Podgorici.

 

II

Magistarski rad braniće pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Prof. dr Miloš Knežević, dipl.inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta u

    Podgorici

  1. Prof. dr Goran Sekulić, dipl.inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta u Podgorici
  2. Doc. dr Milan Radulović, dipl.inž.građ., docent Građevinskog fakulteta u Podgorici

 

- GRAĐEVINSKI FAKULTET U PODGORICI -

 

 

                                                                                                DEKAN,

 

                                                                                       Prof. dr Srđa Aleksić