Rektorat, 27.03.2018

Magistarski rad/ Igor Miljanić/Elektrotehnički fakultetUNIVERZITET CRNE GORE

Elektrotehnički fakultet – Podgorica

 

 

O B A V J E Š T A V A

 

Javnost da će kandidat Igor Miljanić, Spec.App., javno braniti magistarski rad pod nazivom „Sigurnosne mjere zaštite sadržaja u sistemima prenosa TV signala u Crnoj Gori“, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. dr Vladan Vujičić, ETF Podgorica, predsjednik
  2. dr Božo Krstajić, ETF Podgorica, mentor
  3. dr Enis Kočan, ETF Podgorica, član

 

Odbrana rada će se održati dana 4. 04.2018. godine, sa početkom u 9:00 časova, u Svečanoj sali tehničkih fakulteta u Podgorici.