Rektorat, 20.03.2018

Magistarski rad/Haris Mekić/Pravni fakultetMagistarski rad Harisa Mekića, pod naslovom „ Uloga notara u vanparničnom postupku“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i na njenom odjeljku Pravnog fakulteta UCG.

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gorte.