Rektorat, 20.09.2016

Odbrana magistarskog rada / Prirodno - matematički fakultet /Jelena Lalić20.09.2016.  Prirodno - matematički fakultet


 

OBAVJEŠTENJE

Jelena Lalić, diplomirani biolog braniće magistarski rad pod nazivom

„Uspješnost ICSI metode u odnosu na faktor muškog infertiliteta“

u ponedeljak 26. 09. 2016.  godine  u 1130 časova u Svečanoj sali (broj 225) zgrada tehničkih fakulteta, pred Komisijom u sastavu:

1.  Dr Andrej Perović, vanredni  profesor PMF-a;

2.  Dr Dragoljub Perović, vanredni profesor MF-a i

3.  Dr Emilija Nenezić, redovni profesor PMF-a.