Rektorat, 23.03.2018

Magistarski rad/ Darko Vućić/Ekonomski fakultetStudent  magistarskih studija Darko Vućić dosije broj m 08/76  uradio  je magistarski  rad na temu:

"Efikasnost monetarnog menadžmenta u aktuelnim kriznim okolnostima"

                         mentor : prof.dr  Slobodan  lakić

 

Rad se nalazi u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci  i odjeljku biblioteke  ekonomskog fakulteta i stavlja se na uvid javnosti

15 dana, od 23. 03. 2018.  do 07. 04 2018. godine.

 

Eventaulne primjedbe na magistarski rad dostaviti vijeću Ekonomskog fakulteta  u navedenom  periodu.

Podgorica 23.3.2018. godine