Rektorat, 06.11.2015

Magistarski rad / Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Boženka Kalezić06.11.2015.  Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

“Razlike u nivou motoričkih i funkcionalnih sposobnosti rukometašica i učenica osnovne škole čiji je izborni predmet sport za sportiste”


 

Kandidat Boženka Kalezić, profesor fizičke kulture javno će braniti magistarski rad na temu:“Razlike u nivou motoričkih i funkcionalnih sposobnosti rukometašica i učenica osnovne škole čiji je izborni predmet sport za sportiste”, pred Komisijom u sastavu:

1. Doc.dr Dragan Krivokapić, predsjednik

2. Prof.dr Duško Bjelica, mentor

3. Prof.dr Kemal Idrizović, član

Odbrana će se održati dana 13.11.2015.godine sa početkom u 12:30 časova, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.