Rektorat, 29.09.2016

Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Tamara Bojičić29.09.2016.  Elektrotehnički fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
Elektrotehnički fakultet – Podgorica

O B A V J E Š T A V A

javnost da će kandidatkinja Tamara Bojičić, Spec.Sci, javno braniti magistarski rad pod nazivom: „Automatsko upravljanje opterećenjem u pametnim elektrodistributivnim mrežama primjenom teorije igara“,pred Komisijom u sastavu:

1. Prof. dr Igor Đurović, ETF Podgorica, predsjednik,
2. Prof. dr Vesna Popović-Bugarin, ETF Podgorica, mentor,
3. Doc. dr Saša Mujović, ETF Podgorica, član.

Odbrana će se održati dana 07. 10. 2016. godine, sa početkom u 10:30 časova, u Svečanoj sali tehničkih fakulteta u Podgorici.