Rektorat, 13.10.2016

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Živorad Kovačević13.10.2016.  Elektrotehnički fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET-PODGORICA

O B A V J E Š T E NJ E

Magistarski rad «Prijedlog integrisanog softverskog sistema za simulaciju i GIS vizualizaciju akcidenata prouzrokovanih emisijom opasnih gasova iz proizvodnih transportnih i skladižbenih objekata», kandidata Živorada Kovačevića, Spec.App, nalazi se u Univerzitetskoj biblioteci, radi uvida javnosti.