Rektorat, 05.04.2018

Doktorska disertacija/Sidita Duli/ Elektrotehnički fakultet 

Elektrotehnički  fakultet u Podgorici

 

Univerziteta Crne Gore

 

O  B  A  V  J  E  Š  T  A  V  A

 

 

javnost da se doktorska disertacija An approach for the parallelization of the Weibull distribution parameters estimators with applications“, kandidatkinje mr Sidite Duli, predavača na Departmanu za matemiku i informatiku Univerziteta „Luigj Gurakuqi“ u Skadru, i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije, u sastavu:

 

  1. Dr Milutin Radonjić, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
  2. Dr Božo Krstajić, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
  3. Dr Slavko Gajin, docent Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

 

nalaze u Univerzitetskoj biblioteci radi uvida javnosti, u trajanju od 30 dana od dana objavljivanja.